last page update: 12.08.2023 www.tropicleps.ch next page
down
Erebidae
Anobinae

Deinopa fulvia DRUCE, 1898

play
Deinopa fulvia Deinopa fulvia Deinopa fulvia Deinopa fulvia Deinopa fulvia Deinopa fulvia
Costa Rica, Panama
Type locality: Panama, Volcan de Chiriqui
© Heiner Ziegler, Chur: 2007-2023   
top